Helskudshøstning
Æ' Hugger kan tilbyde en effektiviseret metode til helskudshøstning af pil, poppel og andre energiafgrøder. 

Helskudshøstning foregår med specialmaskine på bælter/ larvefødder, hvilket betyder at helskudshøstning kan foregå på vådområder og i følsomt terræn, hvor det ellers kan være svært at køre. Larvefødderne gør, at den trykker med ca. 1/3 af hvad en normal fod vil trykke. 

Sådan foregår det:
Ved helskudshøst høstes energiafgrøden typisk fra cirka november til april måned og lægges i bunker i hele stammer til tørring sommeren over. Høst i helskud giver mulighed for at producere en råvare, der er fleksibel med hensyn til vandindhold. Stammerne kan tørres ned til omkring 20% vandindhold på marken inden den senere flisning. 
Der kan høstes energiafgrøder med stammer på op til ca. 8 cm i dia. 

Ved denne metode for helskudshøstning, kan høsten nøjes med at ske hvert tredje eller fjerde år. Flisen vil dermed indeholde større vedmasse og derfor være af bedre kvalitet set i forhold til høst hvert eller hvert andet år. 

Vi udarbejder sammen med dig en kontrakt for afsætning med prissætning. Typisk afsættes pileflisen til fjernvarmeværker. 
Alternativt kan vi også håndtere og tilpasse pileflisen under flisning, så det er velegnet for private stokerfyre - og klar til brug. En anden mulighed er, at pileflisen kan neddeles til brug for strøelse, typisk i bigbags. 

Vores maskinpark er tilpasset til at kunne udføre hele processen, herunder høstning (med helskudshøster), udkørsel til depot (med udkørselsmaskine) samt flisning (med flishugger). Derfor er det mest optimale at benytte os til hele processen, da både medarbejdere og maskiner er tunet ind efter dette set-up.

Er du interesseret i at høre mere om helskudshøstning, er du velkommen til at kontakte Æ' Hugger på 2172 4052.
Æ' Hugger | Fjordsidevej 9 | 7660 Bækmarksbro | Tlf.: 21724052 | aehugger@gmail.com