Flis » Stokerflis
Vær økonomisk bevidst - det kan godt betale sig at omlægge til stokerfyr, og samtidig er du med til at passe bedre på miljøet.
Vores træflis har en størrelse på 15 mm. og kan dermed anvendes til både større og mindre stoker- og flisfyringsanlæg.

Et forbrug på 1.000 liter fyringsolie svarer gennemsnitlig til 12 kubikmeter flis.

Stokerflis er et godt alternativ til det at fyre med olie, og det er der flere årsager til:

- Du er uafhængig af gas- og oliepriserne
-
Du skåner miljøet (biobrændsel generelt er CO-neutralt)
Du sparer mange penge på varmeregningen.
Æ' Hugger | Fjordsidevej 9 | 7660 Bækmarksbro | Tlf.: 21724052 | aehugger@gmail.com